Sosialisering - familien

Med familie forstår vi i Norge ofte en kjernefamilie med mor, far og barn. Familien som sosial institusjon finner vi i de fleste samfunn. Når samfunnet rundt oss endrer seg, endrer også familien seg. Sosialiseringen som foregår i familien er viktig for å forklare hvordan vi blir og utvikler oss i livet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De to bildene viser at familie kan bety forskjellige ting for forskjellige mennesker. Ett fellestrekk ved begge bildene er at foreldrene ser ut til å være glad i barna sine.

  • På hvilke måter tror du barna i de to bildene blir oppdratt forskjellig?
  • Hva tror du er likt og hva er forskjellig?

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.01.2008

© Cappelen Damm AS