Sosial ulikhet i Norge

Norge er en velferdsstat. Det betyr at en skal forsøke å hindre at det oppstår for store sosiale ulikheter i samfunnet. Hva er det som skaper sosiale skiller i et samfunn?  Er det avhengig av kjønn, den sosiale bakgrunnen eller er det andre forklaringer? Fordelingen av goder og byrder er systematisk ulikt fordelt. De som har den samme mengden av goder og byrder, sier vi utgjør et sosialt lag i samfunnet. Vi har altså et sosialt lagdelt samfunn. Enkelte mener ulikhetene er så store at vi bør snakke om et klassedelt samfunn. Samtidig vet vi at det er mulig å forflytte seg fra et sosialt lag til et annet i det norske samfunnet.Dette kalles sosial mobilitet.

 

I Norge er det mange som har svært gode materielle vilkår. De kan nærsagt kjøpe hva som helst. Hvordan tror du livet er for de som ikke kan være med på denne kjøpefesten?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 14.03.2008

© Cappelen Damm AS