Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Sosial ulikhet

I et samfunn fordeles goder og byrder. Lovfestede antall feriedager  og barnetrygd er eksempler på goder, mens skatter og avgifter er eksempler på byrder.  Enkeltpersoner, bedrifter,organisasjoner og  politiske partier forsøker å påvirke denne fordelingen. Hvem skal ha størst innflytelse på fordelingen?  Hva er en rettferdig fordeling?  Hvorfor er det fattigdom i et velstående land som Norge? Dette er noen av de spørsmålene vi skal se nærmere på i dette kapittelet.

I mange samfunn er det en svært skjev fordeling av goder og byrder. Trod du disse barna har noen muligheter til å komme seg ut av fattigdommen?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 14.03.2008

© Cappelen Damm AS