Arbeidsliv i Norge

Arbeidslivet i Norge i dag er preget av at vi lever i et moderne industrisamfunn. Mange vil nok si at vi lever i et kunnskapssamfunn. Et trekk ved arbeidslivet er at det er svært oppdelt i yrkesstrukturer, det vi kaller arbeidsdeling. Det er mange bransjer, yrker, utdanninger og regioner. Noen mener arbeidslivet er delt inn i et A-lag, B-lag og C-lag. A-laget består av folk med høy utdanning som klarer seg bra, mens C-laget består av de som faller utenfor arbeidslivet.

På ledelsesnivå i arbeidslivet er det fremdeles flest menn. Kvinner arbeidet mest i lavlønnsyrker, men likestillingspolitikken har ført til at mange kvinner har tatt høyere utdanning.


Arbeidsmiljøloven skal sikre den fysiske og psykiske helsen til arbeidstakerne og er viktig for at de som arbeider skal føle trygghet i forhold til arbeid, rettigheter og lønn.

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 14.03.2008

© Cappelen Damm AS