Samfunn og produksjon

Det er to generelle trekk som preger utviklingen av ulike samfunnsformer, spesialisering og ulikhet. Gjennom historien skiller vi mellom jeger-og sankersamfunn, hortikulturelle samfunn, jordbrukssamfunn, industrisamfunn og det vi ofte i dag kaller det postindustrielle samfunn. I vår del av verden er det økonomiske systemet ofte organisert innenfor det kapitalistiske system. I dag er det store endringer i arbeids- og produksjonslivet og nye yrker og arbeidsmåter vokser fram. I 2000 var verdenshandelen 20 ganger større enn i i 1960.

Den globale økonomien i dag har blant annet som følger at verden er mye mer knyttet sammen, samtidig som mange arbeidere i fattige land arbeider lange dager for liten betaling

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 14.03.2008

© Cappelen Damm AS