Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Kultur i endring

Dagens norske samfunn er et flerkulturelt samfunn. Flerkulturelt har det blitt på grunn av innvandringen til Norge, massemedienes innflytelse og det faktum at nordmenn reiser mer enn tidligere. De ulike kulturene påvirker hverandre. Resultatet er en norsk kultur i endring. Kulturmøter gjør livet mer spennende for oss, men kan også bety konflikter og behov for kunnskap om fremmede kulturer.

  Hva er det som gjør at du kan si at dette bildet ikke er fra 2008?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 04.02.2009

© Cappelen Damm AS