Kultur og samfunn

Alle samfunn har en kultur som er særegen, selv om innflytelsen fra andre samfunn preger egen kultur. Kulturen der vi bor er med og gir oss en kulturell identitet i et samspill med  vår personlige identitet. Hva er typisk norsk? Et vanskelig spørsmål, men vi har en ganske enhetlig hovedkultur. Vi vet også at det er mange kulturelle variasjoner i Norge, som gjør at vi kan snakke om delkulturer og subkulturer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skitur i marka: Er dette fortsatt typisk norsk?

Operahuset i Sydney. Diskuter om det nye operabygget i Oslo sier mer om norsk kultur enn bygget i Sydney.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 27.02.2008

© Cappelen Damm AS