Sosialisering i informasjonssamfunnet

En stor del av sosialiseringen i dag foregår gjennom mediene, i informasjonssamfunnet. Det betyr at mediene har stor betydning for hva vi mener om  ulike saker. Mengden av informasjon er stor, og mye må tolkes kristisk. Mange klarer å tolke og sortere informasjonsmengden, mens andre ikke klarer det.

Tenk deg livet før og etter mobiltelefonen.

  • På hvilke måter har mobiltelefonen endret måten vi kommuniserer på ?
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 31.01.2008

© Cappelen Damm AS