6. Sosiale avvik

Når noen har en atferd som avviker fra det som fellesskapet mener er akseptabelt, blir handlingene deres forstått som sosiale avvik. De fleste følger de reglene som gjelder gjennom det vi kaller sosial kontroll. Det er for eksempel de normene som gjelder for hva som er ønskelig og normal atferd. Årsaker til avvik kan være at den som utfører en kriminell handling gjør det bevisst, mens andre vil forklare avvik og kriminalitet med forhold i samfunnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva slags type kriminalitet tror du det er som skal utføres på det øverste bildet?

Hvorfor er det bilde av et Hells Angeles medlem i et kapittel om sosiale avvik?

 

 

 

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.01.2008

© Cappelen Damm AS