5. Sosialisering

  • Sosialiseringsprosessen er en livslang prosess som finnes i alle kulturer og samfunn. Men innholdet i prosessen vil variere fra kultur til kultur.
  • Den er en livslang prosess som foregår i ulike grupper som primærgruppe (f.eks.familien) og sekundærgrupe (f.eks arbeidsplassen).

"Det er bare slik gutter er"  -  "Det er bare slik jenter er".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuter:

  • Finnes det noe som er typisk "jentete" og typisk "guttete" ?
  • Er det forsatt store forskjeller med hensyn til hva slags oppdragelse gutter og jenter får?
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 14.03.2008

© Cappelen Damm AS