Hvordan får vi kunnskap om samfunnet?

  • I fagene sosiologi og sosialantropologi bruker vi bestemte tenkemåter når vi skal forklare sosiale sammenhenger.
  • Sosiologer og sosialantropologer går frem på bestemte måter for for å innhente kunnskap om samfunnet.
  • En vanlig måte å innhente kunnskap om samfunnet på, er å gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser.

" Den allment utbredte fordom om samfunnsvitenskap - at den går ut på å si enkle ting med vanskelige ord".  (Professor i sosialantropologi Fredrik Barth)

Hvorfor tror du ungdommer velger å bruke ulovlig tagging som
uttrykksform?

Hvordan ville du gå fram for å få et vitenskapelig
holdbart svar på dette spørsmålet
?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.11.2007

© Cappelen Damm AS