Hva er et sosialt system?

 

Et sosialt system er et sett av roller som står i et gjensidig definert forhold til hverandre. Det kan være et fengsel, et skip, familien eller Norge. Innenfor systemet har vi roller som vi utfører og forholdene mellom de forskjellige rollene kan fungere godt eller være motsetningsfylte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mennesker opplever ulike former for fellesskap. De fleste av oss møter mennesker hver dag.

  • Hva er de viktigste forskjellene på formene for fellesskap som de to bildene viser?
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.12.2007

© Cappelen Damm AS