Sosiologi og sosialantropologi

 

Sosiologi og sosialantropologi er samfunnsfag som skal hjelpe deg til å forstå mer av samfunnet rundt deg. I samfunnsfagene er det viktig å ha en spørrende holdning til det du ser rundt deg. Samfunnsfagene forsøker å finne svar på hvordan samfunnet er bygget opp og hvorfor vi oppfører oss som vi gjør.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfunnsfagene studerer mennesker i ulike samfunn. Bildene viser mennesker i svært ulike livssituasjoner, men likevel er det mye menneskene på de to bildene har felles.

  • Tenk på hva som er felles, til tross for svært ulike livssituasjoner.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.12.2007

© Cappelen Damm AS