Lærersider

Under "Læresider" ligger det:

  • til hvert kapittel presentasjoner (Power Point som kan lastes ned og brukes som den er eller redigeres)
  • til kapittel 4 opplegg som beskriver hvordan man kan lage en spørreundersøkelse og bruke regnark i Microsoft for å analysere data (tilsvarende finnes i Open Office)
  • gruppeoppgave om valg - laget for stortingsvalget i 2009, men kan også brukes på lokalvalg.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 02.07.2010

© Cappelen Damm AS