Litt om boka

1. Boka og læreplanen.


• 17 kapitler
• Hovedområdene og kompetansemål er lett identifiserbare i kapittelstrukturen


2. Røde tråder

 • Individ og fellesskap
 • Ta utgangspunkt i egen situasjon
 • Ivareta fagets kritiske funksjon:
 • Samfunnsfagene er verktøy for å studere ulike sosiale fenomener: Sosialt fenomen: "Et trekk eller en side ved samfunnslivet".
 • Teoretikere presenteres i sammenheng

3. Innholdselementer

 • Mange oppgaver
 • Bilder som kilde
 • Grafiske illustrasjoner
 • Begreper og Definisjoner

4. Nettstedet

 • Tilleggsstoff (faglig)
 • Oppgaver
 • Repetisjon
 • Lyd
 • NRK klipp
 • Lærerressurser
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 07.05.2007

© Cappelen Damm AS